Köpvillkor

Företagsinformation

Scandinavian Jewelry Design (SJD of Sweden AB)

SJD of Sweden AB (556678-2040), Box 1039, S-751 40 Uppsala

Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga där svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Scandinavian Jewelry Design (SJD of Sweden AB).

För företagskunder gäller Köplagen.

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Beställning

När du registrerat en order hos Scandinavian Jewelry Design (SJD of Sweden AB) och Scandinavian Jewelry Design (SJD of Sweden AB) accepterat ordern träffas ett avtal mellan dig och Scandinavian Jewelry Design (SJD of Sweden AB). Orderbekräftelse skickas till den e-postadress du registrerat vid din beställning. För de fall beställaren är under 18 år måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Scandinavian Jewelry Design (SJD of Sweden AB) lider ekonomisk skada, polisanmäls. Personuppgifter hanteras enligt bestämmelserna i GDPR, läs mer under vår integritetspolicy.

Scandinavian Jewelry Design (SJD of Sweden AB) förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris, p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, eller p.g.a. ett felaktigt pris har Scandinavian Jewelry Design (SJD of Sweden AB) rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Scandinavian Jewelry Design (SJD of Sweden AB) skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt. Värdekoder kan ej kombineras med varandra.

Betalning

Moms ingår i alla priser. Alla våra betalningar hanteras av Klarna. Inga avgifter tillkommer för något betalsätt. Som kund kan du betala med kort, direktbetalning samt mot faktura och som privatkund kan betalning även göras mot avbetalning. Betalningstid för faktura är 14 dagar och från och med det datum då varorna skickas från Scandinavian Jewelry Design (SJD of Sweden AB). Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift på 60,00 kr samt dröjsmålsränta om 25,5%. Har du inte handlat med Klarna tidigare kommer det vid köpet att göras en mikroupplysning för att vi skall kontrollera din kreditvärdighet. Klarna uppfyller kraven för PCI DSS och innehar SSL-certifikat.

Leverans

Beställningar behandlas och levereras så snabbt som möjligt av Scandinavian Jewelry Design (SJD of Sweden AB). I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Scandinavian Jewelry Design (SJD of Sweden AB)s köpvillkor.

Scandinavian Jewelry Design (SJD of Sweden AB) erbjuder fri frakt på beställningar över 499 kr. För beställningar under 499 kr tillkommer en fraktavgift på 49kr

scandinavianjewelrydesign.se är det enbart möjligt att beställa och få levererat inom Sverige.


För beställningar till andra länder, se scandinavianjewelrydesign.com

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Scandinavian Jewelry Design (SJD of Sweden AB), debiteras en avgift om 199kr för Scandinavian Jewelry Design (SJD of Sweden AB)s kostnader i samband med returhantering och frakt.
Vid upprepade försök att leverera ut paket till kund debiteras avgiften en gång per outlöst försändelse.

Retur & öppet köp (ångerrätt)

Vi på Scandinavian Jewelry Design (SJD of Sweden AB) hoppas alltid att du skall hitta rätt vara hos oss men ibland kanske det inte blivit som du tänkt och då har du som privatkund rätt till öppet köp (ångerrätt) och full returrätt inom 14 dagar. Vid retur står du som kund för returfrakten och produkten skall vara oanvänd och i oförändrat skick, samt originalkartong kvar och i oförändrat nyskick. Skriv ut din orderbekräftelse och bifoga returen så blir det en smidigare hantering.

Returrätt/Öppetköp/ångerrätt gäller inte vid retur av beställningsvara, förpackning med bruten plombering, specialbeställda smycken inkl. alla förlovnings-, vigselringar, smycken med gravyr eller andra smycken som är beställningsvara och tillverkas efter beställning.

Vi förbehåller oss rätten att utföra en värdeminskning motsvarande produktens eventuellt förändrade skick vid mottagandet hos oss. Om varan p.g.a. felaktig användning förlorat sin avsedda funktion sker inte någon återbetalning. För full återbetalning ska varan kunna säljas som ny och varan och dess originalförpackning ska återlämnas i oförändrat skick. Vill du utnyttja returrätt kontakta oss via kontaktformulär.

Returfrakten bekostas av dig som kund och du ansvar för varan vid eventuell returtransport. Om varan försvinner vid returtransporten eller skadas under densamma är det du som kund som bär ansvar för detta och Scandinavian Jewelry Design (SJD of Sweden AB) har rätt att vägra återbetalning. Vi rekommenderar att du skickar returen som spårbar. Vid återbetalning, betalas pengarna inom 14 dagar från den dag då Scandinavian Jewelry Design (SJD of Sweden AB) mottagit meddelandet. Vid frågor kontaktar du kundservice via kontaktformulär.

Har du betalt mot faktura eller delad betalning är det viktigt att du kontaktar KLARNA för att undvika eventuella påminnelseavgifter.

Ångerrätt gäller ej för företagskunder


Reklamationer

Det är lämpligt att kunden kontrollerar leveransen vid ankomst för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Scandinavian Jewelry Design (SJD of Sweden AB) och uppge ordernummer samt orsak till reklamationen. Därefter träffas överenskommelse för hur eventuell retur och ersättning ska hanteras. Vid godkänd reklamation bekostar Scandinavian Jewelry Design (SJD of Sweden AB) frakten. Kunden har 3 års reklamationsrätt. Reklamation av skador som uppstått i transporten (transportskador) måste anmälas till vår kundservice inom senast 4 bankdagar.


Avbeställning

Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig. Kunden har rätt att avbeställa fram tills dess att kunden mottagit varan alternativt ankommit till ombud. Dock kan Scandinavian Jewelry Design (SJD of Sweden AB) ta ut en skälig avgift för detta. Ifall avbeställning sker efter varan lämnat vårt lager krävs en avgift på 199 SEK.
Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Scandinavian Jewelry Design (SJD of Sweden AB).

Äganderättsförbehåll

Alla varor förblir Scandinavian Jewelry Design (SJD of Sweden AB)s egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel

Scandinavian Jewelry Design (SJD of Sweden AB) ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Scandinavian Jewelry Design (SJD of Sweden AB) bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex, men ej begränsat till, inkompatibilitet, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Scandinavian Jewelry Design (SJD of Sweden AB)s kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Scandinavian Jewelry Design (SJD of Sweden AB) befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Tvist

Konsument: Tvist i anledning av detta avtal prövas av Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas.

Företagskund: Tvist i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”). Överstiger inte tvisteföremålets värde hundra gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring (”Beloppsgränsen”), ska SCC:s Regler för Förenklat Skiljeförfarande tillämpas. Överstiger tvisteföremålets värde Beloppsgränsen, ska Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut tillämpas. Uppgår tvisteföremålets värde till ett belopp mellan Beloppsgränsen och 10 000 000 kr ska skiljenämnden bestå av en skiljeman. Överstiger tvisteföremålets värde 10 000 000 kr ska skiljenämnden bestå av tre skiljemän. Tvisteföremålets värde omfattar kärandens yrkande i påkallelseskriften samt eventuella genkäromål i svarandens yttrande över påkallelseskriften. Svensk lag ska tillämpas. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.

Scandinavian Jewelry Design (SJD of Sweden AB) följer alltid Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Logga in

Are you in the right place?

 • Portugal
 • Sweden
 • Italy
 • Finland
 • France
 • Poland
 • Germany
 • Norway
 • Spain
 • Ireland
 • Netherlands
 • Denmark
 • Austria | DE
 • Belgium | DE
 • Belgium | NL
 • Belgium | FR